Teori og graduering

Gradueringtekst

Kup gradueringer

Ifølge Dansk Taekwondo Forbund (DTaF), så skal der gå minimum 3 måneder mellem hver kup graduering. Derfor afholder klubben på nuværende tidspunkt 3 kup gradueringer om året, med ca. 3,5 måneders interval.

For at kunne komme til graduering, skal du:

 • Være indmeldt, have betalt kontingent og DTaF licens
 • Skal du træne minimum 2 gange hver uge på grundhold
 • Godkendes af din træner på det grundhold du hører til
 • Kunne det fysiske og skriftlige pensum der hører til den kup grad du skal op til og selvfølgelig også alt det til de lavere grader
 • Det er kun gradueringer godkendt af gradueringsudvalget som elever fra klubben kan deltage i.

På grund af tidligere episoder, med folk der ikke var godkendt til graduering, men alligevel blev gradueret uden om Gradueringsudvalget, skal du være opmærksom på, at deltager du i en graduering der ikke er godkendt af gradueringsudvalget, kan det resultere i udelukkelse/suspendering fra klubben.

Dangraduering

 • Pensum til 1. dan: 3 Gi Chu samt Pyoung Ahn Cho Dan, Pyoung Ahn Ih Dan og Pyoung Ahn Sam Dan, samt Hosinsul.
 • Pensum til 2. dan: Man skal kunne pensummet til 1. dan, samt Pyoung Ahn Sah Dan.
 • Pensum til 3. dan: Man skal kunne pensummet til 2. dan, samt Pyoung Ahn Oh Dan.

Krav og information fra Gladsaxe Taekwondo Klub

Personer der skal op til 1-3. Dan, skal kontakte Gradueringsudvalget minimum 6 måneder før graduering.
Personer til 4. Dan og over, skal kontakte Gradueringsudvalget minimum 1 år før graduering.

Personer der ønsker at komme til dangraduering skal følge nedenstående regler:

 • Der skal trænes minimum 2 gange (*) om ugen på grundteknik holdet (pt. tirsdag og torsdag) de sidste 6 måneder inden gradueringen.
 • Der skal trænes på specielle dan graduerings træninger (søndage).
 • Der skal læses teori og man skal kunne den teori der ligger i pensummet op til den grad man ønsker.
 • Alle sortbælter over 15 år skal have træner erfaring, så man vil skulle prøve at træne hold minimum 4-5 gange.
 • Det kan anbefales at løbetræne ud over normal træning, da det kræver god kondition at være til danfortræning og graduering.

(*) For elever på kamphold og teknikhold - kan få dispensation til kun at træne 1 gang om ugen på grundteknik holdet. Denne ene gang skal være den specielle dangraduerings træning. Aftales individuelt med personen.

For at deltage i både kupgradueringer og dangradueringerne skal du være indmeldt i klubben, have betalt kontingent og DTaF licens.

 

Sim Uu serie med link

Sim Uu serier

Bemærk at Pensum, som du finder her ved siden af indeholder nye tiltag. De nye ting er at Gi Chu og Pyoung Ahn serier er blevet lagt lidt anderledes. Disse tiltag sker for at hjælpe eleven på en mere fornuftig måde så de forskellige serier passer bedre ind i den øvrige Pensum, som der allerede er forudbestemt.

Gi chu il pu (gult bælte)
Gi chu ih pu (orange bælte)
Gi chu sam pu (grønt bælte)
Pyoung Ahn Cho dan (rødt bælte)
Pyounh Ahn ih dan (rød m. 1 sort snip)
Pyoung Ahn sam dan (rød m. 2. sorte snip)

Pyoung Ahn sah dan (2. dan)
Pyoung Ahn oh dan (3. dan)