Børnepolitik GTK

Hvorfor?

Man kan jo starte med at stille spørgsmålet: Hvorfor skal en forening have en børnepolitik?
Svaret er egentlig ret enkelt: En børnepolitik er en form for varedeklaration – det er forældrenes mulighed for at se, hvad Sam-Heon står for og hvad klubben kan tilbyde deres børn.

Hvorfor er det så vigtigt med denne varedeklaration? Det er det fordi forældrene skal vide, at de, midt i en travl hverdag, trygt kan overlade deres kæreste eje til en forening der tager sit ansvar alvorligt. En forening hvor det er børnenes ve og vel der er i højsædet, og hvor læring og leg går hånd i hånd.

Hvad indeholder børnepolitikken så?
Børnepolitikken indeholder information, om hvad klubben selv gør, og hvad klubben ønsker af medlemmerne og forældrene. Formålet er, at sikre at klubben har et stærkt fællesskab på tværs af alder, køn, nationalitet, hudfarve, taekwondo rang, højde osv. Formålet er også at fortælle om de forventninger klubben har til børnene og deres indsats, og om hvad klubben forventer af forældrenes rolle i deres børns sport.

Klubben er ikke alene om at formulere en børnepolitik. Sam-Heon er nemlig med i DTaF og DIF

GTK BØRNEPOLITIK