Ansvarsområder

Ansvarsområder

Klubbens bestyrelse og chefinstruktøren har en række ansvarsområder, som du kan se her. Disse bliver løbende udviklet og optimeret hvis dette er aktuelt for klubbens daglige virke.

Thomas Suski (Formand)
Ansvarsområder:

 • Kontakt til skolen
 • Kontakt til kommunen
 • Kontakt til DTaF og DIF
 • DTaF Licenser

Ferran Hollederer Gascon (Næstformand)
Ansvarsområder:

 • Kontakt til skole
 • Kontakt til DTaF og DIF
 • Kontingenter og licenser
 • Økonomi
 • Ind-/udmeldelser
 • Conventus
 • Trænerkontrakter

Ina Diget (Kasserer)
Ansvarsområder:

 • Klubbens regnskab/ økonomi

Casper Storm Jensen (Sekretær)
Ansvarsområder:

 • Klubprojekter
 • Tovholder på bestyrelsesmøder
 • Referent til bestyrelsesmøder
 • Workshops

Lukas Suski (Ordinært bestyrelsesmedlem)
Ansvarsområder:

 • Klubarrangementer

 

Anni Voxnæs Waarst (Suppleant)
Ansvarsområder:

 • Ad hoc i forhold til øvrigt bestyrelsesarbejde


(chefinstruktør)
Ansvarsområder:

 • Udstikke klubbens retning i forhold til grundteknik
 • Ansvarshavende for den daglige træning
 • Ansvarlig for- og fordeling af instruktører på holdene
 • Varetage uddannelse af klubbens instruktører
 • Indstilling af elever til dangraduering (med gradueringsudvalg)
 • Sikre kontinuitet i forhold til undervisningen
 • Bindeled mellem bestyrelse og instruktører

Bestyrelsen

Se bestyrelsessammensætningen som den ser ud for øjeblikket.