Tilhørsforhold

Tilhørsforhold

Tilhørsforhold

Gladsaxe Taekwondo klub er medlem af

Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) - www.taekwondo.dk
Sim Uu - www.simuu.dk
Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) - www.fig-gladsaxe.dk


 

Sim Uu

Generelt
Sim Uu er en interesseforening som er knyttet til Sabum-nim Ko, Tai-Jeong. Foreningen afholder træning, stævner, lejre, dangraduering, samlinger, teknik udvikling og andre arrangementer.

Ideen
Gennem et par år har 12-14 forskellige klubber flere gange om året fundet sammen og trænet under Sabumnim Ko, Tai-Jeong. Træningen har spændt fra almindelig grund- og poomsee træning til mere specielle træninger, og var i første omgang rettet mod sortbælter. Træningen og samværet har fra start været en stor succes, og klubberne omkring træningerne har nu taget skridtet fuldt ud og dannet foreningen Sim Uu, som betyder meget tætte venner, samme bånd og værdier som binder familier sammen.

Formålet
Som det ses ud af vedtægterne er det primære formål at samles i venners lag, dyrke Taekwondoen og de muligheder der findes i sporten. At Sim Uu så samtidig er så heldig, at have én af verdens bedste instruktører, Ko, Tai-Jeong som samlingspunkt gør absolut, at træningerne får en hel anden dimension, end man er vandt til fra den traditionelle Taekwondo.

Starten
Sim Uu havde stiftende general forsamling den 3. september 2000, hvor de 14 klubber fra hele landet som var repræsenteret, udover at stemme for de forelagte vedtægter, også nedsatte en 5 mands bestyrelse.

Værdierne
Sim Uu er en forening under Dansk Taekwondo Forbund, hvor det primært handler om at mødes og hygge sig. Og set i lyset af de sidste års diskussioner, drøftelser og slagsmål er det meget vigtigt for Sim Uu, at fastslå, at det er for at mødes og hygge sig med venner og dyrke den sport, som i mange år har været drivkraften hos de stiftende klubber og personer, og ikke at diskuterer økonomi, mesterproblematik og personlige opgør.

Fremtiden
Udover at der allerede nu findes små netværk i Sim Uu, arbejder bestyrelsen med idéer og forslag til hvad der ellers skal foregå, herunder tænkes eksempelvis på gradueringer, kurser, alternative træninger og stævner, alt sammen da foreningen har mulighederne inden for Sim Uu. Sim Uu ser frem til det fremtidige samarbejde i og med Dansk Taekwondo Forbund, og ser frem til at arbejde positivt og konstruktivt med det, det hele drejer sig om, nemlig Taekwondoen.

Sim Uu Taekwondo