Regler

Regler

Trænings regler

Nedenstående punkter beskriver den disciplin, der forventes af dig, når du er til træning.

 • Din dobog er pæn og bæltet lige langt i begge sider (ingen smykker o.lign.)
 • Du bukker for dojangen (træningssalen) og de højeregraduerede og hilser på flaget, når du træder ind i træningssalen.
 • Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på rækkerne.
 • Du forlader ikke lokalet under træning for at drikke, tisse el.lign. Er du kommet til skade, spørger du træneren om lov, før du forlader træningssalen.
 • Du tiltaler træneren på høflig vis, dvs. med sabumnim (+4 dan),  kyosanim (1.-3. dan) eller toganim (kup).
 • Når du står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, piller næse el.lign.
 • Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så bliver du også stående i den pågældende stand, indtil træneren giver dig besked på andet.
 • Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen til at hygge dig med træningskameraterne før og efter træningen.
 • Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for træneren, træningssalen og de andre, der deltager i træningen.

Opholdsrums regler

Når du/i bruger ting fra, eller laver mad i køkkenet så HUSK!

 • Skyl af og sæt i opvaskemaskinen
 • Er den fuld, så sæt den igang (indeholder den rent, så tøm den)
 • Tør køkkenbordet af med en ren våd klud og gør håndvasken ren efter dig
 • Har du/I lavet mad, så sørg for rengøring af komfur, mikroovn og hvad der ellers er brugt
 • Møde/spisebord skal tørres grundigt af med en opvredet klud
 • Efter samlinger og træninger hvor der er blevet lavet mad og/eller spist i fælleslokalet, SKAL HELE gulvet støvsuges grundigt.
 • Borde og stole rengøres.
 • Arrangøren er ansvarlig for at lokalet forlades i rengjort stand.

Dobog-reglement fra Dansk Taekwondo forbund

Den officielle Taekwondo dobog skal være hvid, der kan anvendes to modeller:

 1. Tunikamodellen
 2. Jakkemodellen
 • Såfremt klubben har et klubmærke skal dette bæres på dragtens venstre brystside.
 • Dansk Taekwondo forbunds instruktørmærke/knomærke kan bæres på dragtens højre ærme.
 • På ryggens øverste halvdel kan kun stå Taekwondo med sorte bogstaver på dansk og/eller koreansk.
 • Der må ikke på dragten bæres andre end ovenfor nævnte mærker eller tekster.
 • Det er tilladt danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel.
 • Det er tilladt poombærere (danbærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres tunikamodel.
 • Der må ikke bæres reklame på dobogén, dog tillades dragtens varemærke på max.5*5 cm.
 • Det er klubbens og instruktørernes ansvar at dobogreglementet overholdes.
 • Det er ikke muligt at deltage i Dansk Taekwondo Forbund´s officielle arrangementer iført ureglementeret dogbog.
 • Der må på dogbogen være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på bukselinningen . Skrifthøjde max 10mm.
 • På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, så som klubben eller regionen.
 • Mestre over 4. dan kan bære den blå dobog som er karakteristisk for Sim Uu Taekwondo

Nødvœrge-paragraffen i straffeloven

Straffeloven, 3. kapitel - Strafbarhedsbetingelser

§ 13
Stk. 1. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.
Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

§ 14
Stk. 1. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.