Ansvarsområder

Ansvarsområder

Klubbens bestyrelse og chefinstruktøren har en række ansvarsområder, som du kan se her. Disse bliver løbende udviklet og optimeret hvis dette er aktuelt for klubbens daglige virke.

Thomas Suski (Formand)
Ansvarsområder:

 • Kontakt til skolen
 • Kontakt til kommunen
 • Kontakt til DTaF og DIF
 • Ind-/udmeldelser
 • Kontingenter og licenser
 • Trænerkontrakter

Ferran Hollederer Gascon (Næstformand)
Ansvarsområder:

 • Kontakt til skole
 • Kontakt til DTaF og DIF
 • Kontingenter og licenser
 • Økonomi

Kasserer - Konsulent
Ansvarsområder:

 • Klubbens regnskab

Malene Møller Ruszkai (Sekretær)
Ansvarsområder:

 • Klubprojekter
 • Tovholder på bestyrelsesmøder
 • Referent til bestyrelsesmøder
 • Workshops

Armin Sommer (Bestyrelsesmedlem)
Ansvarsområder:

 • Indkaldelse til trænermøder
 • Klubarrangementer

Dorthe Mikkelsen (Bestyrelsesmedlem)
Ansvarsområder:

 • Kontakt til kommunen

Henrik Anker Olesen (Bestyrelsesmedlem)
Ansvarsområder:

 • Ad hoc i forhold til øvrigt bestyrelsesarbejde


Carsten A. Pedersen (chefinstruktør)
Ansvarsområder:

 • Udstikke klubbens retning i forhold til grundteknik
 • Ansvarshavende for den daglige træning
 • Ansvarlig for- og fordeling af instruktører på holdene
 • Varetage uddannelse af klubbens instruktører
 • Ansvar for Kupgradueringer som afholdes i klubben
 • Indstilling af elever til dangraduering
 • Sikre kontinuitet i forhold til undervisningen
 • Bindeled mellem bestyrelse og instruktører

Bestyrelsen

Se bestyrelsessammensætningen som den ser ud for øjeblikket.