Nyhedsbrev – januar 2019

Kære alle taekwondoentusiaster, klubkammerater og forældre

Vi håber, I alle er kommet godt ind i det nye år, og at krop og hoved er veludhvilet, så vi i fællesskab kan tage hul på 2019 med energi, gejst, træning og samvær.

Det er tid til at betale kontingent – så HUSK at få det gjort!

Vi skyder 2019 i gang med et brag af en nytårskur lørdag den 26. januar 2019 kl. 17. Husk at tilmelde jer senest onsdag den 16. januar 2019 og bak op om fællesskabet og klubben. Det plejer at være et rigtig hyggeligt arrangement for både børn og voksne, hvor også nye medlemmer og forældre får mulighed for at lære de andre bedre at kende. Vi spiser sammen, spiller banko med dertil hørende præmier og ser tilbage på året, der gik med diverse markeringer. Nærmere information findes på opslagstavlen i klubben og på facebook.

Bestyrelsen har netop holdt årets første bestyrelsesmøde. Referat kan findes på klubbens hjemmeside. Her besluttede bestyrelsen, at klubben ikke længere vil lægge ud for klubdragter og hotelophold, som medlemmerne selv skal betale. På mødet besluttede bestyrelsen også, at der skal afholdes et temamøde om klubbens mission og vision med afsæt i data om medlemstal, alder og holdsammensætning sammen med trænerne efter generalforsamlingen i februar 2019.

Der vil blive afholdt generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019. Der vil blive indkaldt hertil snarest. Men sæt allerede nu x i kalenderen, da det er vigtigt, at mange møder op, så vi kan fortsætte klubben og arbejdet i klubben.

Der vil fra den 19. januar 2019 være ekstra træning for kampholdet hver lørdag fra kl. 11-12:30.

Bestyrelsen vil i øvrigt gøre opmærksom på, at der er mulighed for at komme til kamptræning for såvel begyndere som øvede og såvel børn som voksne hver fredag fra kl. 17-18:30. Så kom glad – det er super hyggeligt og god træning!!

Når vi nu er ved det med x’er, er datoen for Gladsaxedagen 2019, hvor klubben laver opvisning og gør reklame for klubben, fastsat til lørdag den 24. august 2019. Så reservér allerede nu dagen i kalenderen.

Har nogen af klubbens trænere over 18 år lyst til og mod på at stå for en uges sommerferieaktivitet i klubben i taekwondoens tegn for børn i Gladsaxe Kommune (det er lønnet af kommunen), kan man rette henvendelse til bestyrelsen på best@samheon.dk Vi skal give kommunen besked inden 2. kvartal 2019 om, hvorvidt klubben ønsker at tilbyde en uges aktivitet.

I den nærmeste fremtid vil der blive taget billeder af elever, trænere og bestyrelsen, så de kan blive hængt op i klubben. Så hold øje med nærmere information herom.

Vi glæder os til et godt 2019 i klubben.

Mange hilsner

GTK Bestyrelse